Utsatt frist for Skatteutvalget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet utsetter fristen for Skatteutvalgets utredning fra 1. november 2022 til 16. desember 2022.

Det er utvalgsleder Ragnar Torvik som har bedt om utsettelse til 16. desember og vist til at gjennomgangen av skatte- og avgiftssystemet er omfattende og krevende. Finansministeren har i brev 16. september innvilget dette.

Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget) ble nedsatt av Solberg-regjeringen 18. juni 2021. Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Mandatet angir en rekke særlige problemstillinger for utvalget innen temaer som personbeskatning, selskaps- og kapitalbeskatning, beskatning av multinasjonale selskap, skatt på forbruk, miljø- og ressursbeskatning og omfordeling.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ga Skatteutvalget et tilleggsmandat 8. desember 2021.

Les mer: