Fremleggelse av Skatteutvalgets utredning

Skatteutvalget legger frem sin utredning 19. desember.

Fristen for Skatteutvalgets utredning er 16. desember. Mandag 19. desember legger utvalget frem utredningen for finansministeren. 

Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget) ble nedsatt av Solberg-regjeringen 18. juni 2021. Utvalgets mandat var å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gav Skatteutvalget et tilleggsmandat 8. desember 2021.

Det vil bli sendt ut en presseinvitasjon nærmere fremleggelsen.