Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om bosettervold på Vestbredden

Jeg er svært urolig over økningen i bosettervold mot palestinere på Vestbredden. Sivile er drept, hjem og privat eiendom har blitt ødelagt, og hele lokalsamfunn har blitt rasert.

Sammen med den pågående krigen i Gaza og  økt spenning i regionen, utgjør volden på Vestbredden en betydelig trussel mot fred og stabilitet, og hindrer fremskritt mot etableringen av en palestinsk stat og en sårt tiltrengt tostatsløsning. 

I flere tiår har bosettervold fått lov til å øke i omfang på grunn av utbredt straffefrihet og manglende evne til å stille voldelige bosettere til ansvar. Som okkupasjonsmakt er Israel folkerettslig forpliktet til å beskytte den palestinske sivilbefolkningen.   

Norge har sluttet seg til listeføringene av  ekstremistiske bosettere på Vestbredden som EU vedtok 19. april. (adopted by the EU on 19 April) 

I denne ekstremt spente situasjonen er det avgjørende at alle gjør sitt ytterste for å dempe konfliktnivået umiddelbart.  

 Norge har i lang tid vært tydelig på at den israelske bosettingspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må opphøre.