Valg av styremedlemmer til Statnett SF

I forbindelse med ordinært foretaksmøte i Statnett SF ble det tirsdag valgt styremedlemmer til Statnett SF.

Statnett SF er det det systemansvarlige nettselskapet i det norske kraftsystemet og eier mesteparten av sentralnettet inkludert forbindelsene til utlandet. Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i Statnett SF.

Per Hjorth ble i foretaksmøtet valgt som ny styreleder i Statnett SF. Synne Homble ble valgt som styrets nestleder. Kirsten Indgjerd Værdal ble gjenvalgt som styremedlem, og Einar Strømsvåg ble valgt som nytt styremedlem.

Hjorth er styreleder/partner i eiendomsselskapet Newsec AS. Han har vært styremedlem i Statnetts SF siden 2008 og styrets nestleder siden 2012.

Hjorth erstatter Kolbjørn Almlid, som har vært styreleder i Statnett siden 2011. Almlid har bidratt med bred styre- og ledererfaring, kunnskap om kraftsektoren og politisk erfaring. Gjennom sine år som styreleder har han tilført styret verdifull kompetanse. 

Homble er konserndirektør i Cermaq ASA, og har vært medlem av Statnett styre siden 2013.

Værdal er landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og har vært medlem av styret i Statnett SF siden 2009.

Strømsvåg er direktør i konsernrevisjonen i Statoil. 

Styret i Statnett har nå følgende medlemmer:

Per Hjorth (styreleder)

Synne Homble (nestleder)

Egil Gjesteland

Maria Sandsmark

Einar Strømsvåg

Kirsten Indgjerd Værdal 

Valgt av og blant de ansatte:

Steinar Jøråndstad

Pål Erland Opgård

Trine Pande-Rolfsen

 

 

Til toppen