Valgdagen blir 11. september 2017

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd i dag er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 10. september 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.