Valget i Syria har ingen legitimitet

- Dagens "valg" i Syria har ingen legitimitet og er en farse. Det er umulig å avholde demokratiske valg i en situasjon der millioner av syrere er på flukt, byer ligger i ruiner og blodige slag utkjempes daglig, sier utenriksminister Børge Brende.

Valget gjennomføres kun i regimekontrollerte områder, og befolkningen i andre deler av landet, inkludert internt fordrevne, vil ikke kunne delta. I tillegg vil mange av de som har flyktet ut av landet heller ikke ha mulighet til å stemme. Syrias nye valglov utestenger også opposisjonskandidater i eksil fra å delta.

- President Bashar al Assad er forventet å erklære seier, men dette vil ikke ha noen innvirkning på realitetene. Kampene på bakken vil fortsette og sivilbefolkningens lidelse vil vedvare, sier Brende.
 
- I stedet for å tvinge gjennom et valg nå, burde Assad heller ha benyttet seg av muligheten den syriske grunnloven gir til å utsette valget på grunn av situasjonen i landet. Det ville vært et positivt signal til opposisjonen og til det internasjonale samfunn. I stedet bidrar valggjennomføringen til å komplisere mulighetene for fredssamtaler som igjen kan gi en politisk løsning på konflikten, understreker utenriksministeren. 
 
I Syria har mer enn ti millioner mennesker behov for regelmessig nødhjelp. FN og humanitære organisasjoners muligheter til å nå disse personene begrenses som resultat av kamphandlinger og bevisste hindringer av leveranser, spesielt til opposisjonskontrollerte områder. Antall flyktninger til nabolandene har passert 2,8 millioner. Dersom den humanitære situasjonen ikke bedres kan antallet syriske flyktninger i nabolandene nå fire millioner mennesker innen utgangen av 2014.
 
- Konflikten kan destabilisere flere land i regionen, og utgjør en potensiell global sikkerhetstrussel, sier Brende.
 
Norge er den sjette største humanitære giveren til Syria og nabolandene, og har så langt bidratt med 1,3 milliarder kroner i humanitær hjelp siden krigen startet. Norge bidrar også til å få fraktet kjemiske våpen ut av Syria.

Til toppen