Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vannavtale mellom Norge og Finland undertegnet i dag

For å bedre vannmiljøet i de grensekryssende vassdragene Tana, Neiden, Munkelva og Pasvik, har Norge og Finland i dag inngått en avtale om felles vannforvaltning av disse vassdragene.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og den finske statssekretæren Katariina Poskiparta undertegnet i dag avtalen. Det er lange tradisjoner for samarbeid om vannforvaltningen i området. Avtalen vil bidra til at vannforvaltningen av de felles vassdragene vil bli bedre koordinert og at det utarbeides felles vannforvaltningsplaner. Dette vil forhåpentlig legge grunnlaget for at vannmiljøet i de felles vassdragene blir bedre enn i dag. Avtalen mellom Norge og Finland har blitt inngått for å oppfylle forpliktelsene etter EUs vanndirektiv, som stiller krav om at grensekryssende vassdrag skal koordineres mellom landene.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og den finske statssekretæren Katariina Poskiparta undertegnet avtalen om felles vannforvaltning av grensekryssende vassdrag (Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og den finske statssekretæren Katariina Poskiparta undertegnet avtalen om felles vannforvaltning av grensekryssende vassdrag (Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)
Til toppen