Vårens studentpraktikanter er i gang

Siden starten av februar har fire unge studenter vært på praksisopphold ved den norske ambassaden og EU-delegasjonen i Brussel. De ser frem til et begivenhetsrikt halvår.

– Dette blir en spennende og læringsrik tid, sier Irene Svarteng. Hun er en av studentpraktikantene ved EU-delegasjonen frem til august. Praktikantene synes det å jobbe på Norges største utenriksstasjon er spennende.

– Det er lett å føle seg priviligert når man har tilgang til mennesker og institusjoner som nesten alltid har en åpen dør for oss praktikanter. Vi får ny kunnskap om hvordan EU egentlig fungerer, og hvordan Norge kan medvirke og påvirke faglig og politisk, sier Herman Prein Moestue (25) fra Oslo.

Han legger til at oppholdet får en ekstra dimensjon i lys av funnene i europautredningen som nylig ble lagt frem. 

Sammen med Lars Fredrik Lund Godbolt (25) fra Tønsberg og Irene Svarteng (24) fra Lillestrøm får han  innsikt i hvordan det er å jobbe på en norsk utenriksstasjon. Manuela Seu-Stokkmo (24) fra Oslo deltar i en hospitantordning som Universitetet i Oslo har med Utenriksdepartementet.  Hun er så langt den første hospitanten ved ambassaden i Brussel.

Alle fire har internasjonal bakgrunn fra studiene. Lars har studert i blant annet Madrid, Nicaragua og Palestina, mens Irene har et semester fra Praha under masterstudiene. Herman har studert i Paris og Lyon, og Manuela har studert i Nice og Toulouse.

Aktiv læring
Ved å ta del i det daglige virket på EU-delegasjonen får praktikantene økt innsikt i Norges forhold til EU. Praktikantenes arbeid er primært informasjonsarbeid knyttet til delegasjonens nettsider, men de deltar også på høringer og ulike møter i regi av EUs institusjoner og ulike europeiske aktører som holder til i Brussel.

Delegasjonen har en eller flere utsendinger fra hvert departement, og det gir muligheter for praktikantene å følge fagområder de er spesielt interesserte i.

– Med min bakgrunn fra internasjonale relasjoner og europakunnskap, så er praktikantoppholdet utrolig givende og relevant for meg, sier Lars.

Han trekker frem spesielt samarbeidet med fagrådene som interessant, siden praktikantene får en forståelse for hvordan Norge samarbeider med EU og andre land i verden.

Nytt syn på diplomatiet
Irene har tidligere vært studentpraktikant ved Sørlandets regionskontor i Brussel og har derfor allerede god innsikt i EUs politiske hverdag. Samtidig trekker hun frem studiene i internasjonale relasjoner og diplomati som et godt utgangspunkt for praktikantoppholdet.  

– Det er spennende å få et innblikk i hvordan den politiske hverdagen fungerer i praksis, sier Irene.

Herman, som har redaksjonell bakgrunn fra flere norske aviser, synes de første ukene har slått hull på noen fordommer om utenrikstjenesten.

– Jeg så for meg en tungrådd kultur litt akterutseilt fra resten av samfunnet, men arbeidet ved ambassaden og delegasjonen er praktisk orientert og de ansatte har en veldig jordnær tilnærming til arbeidet, sier Herman.       

Hospiterer ved ambassaden
Norges ambassade i Brussel er samlokalisert med EU-delegasjonen på Norway House og de to stasjonene er tett integrert.  Manuela studerer ved Universitet i Oslo der hun tar en master i europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike.

– Å hospitere på ambassaden er lærerikt og morsomt. Mine arbeidsoppgaver er blant annet å oppdatere nettsidene, sende ut nyhetsbrev samt svare på henvendelser fra belgiere om Norge, sier Manuela.

Hun er studentpraktikant tre dager i uken. Resten av tiden skriver hun blant annet en rapport relatert til Belgia. Hospitantoppholdet gir henne både praktisk erfaring og mulighet til å bruke språket hun fordyper seg i.

Herman Prein Moestue, Lars Fredrik Lund Godbolt, Manuela Seu-Stokkmo og Irene Svarteng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pia Jarmyr, EU-delegasjonen

Vil du bli EU-delegasjonens neste praktikant?
I likhet med de fleste norske utenriksstasjonene tilbyr EU-delegasjonen og ambassaden hvert semester studenter et praktikantopphold for en periode på inntil seks måneder. EU-delegasjonen og ambassaden har opptak av praktikanter to ganger i året med søknadsfrist i mai og november. Mer informasjon om ordningen finner du her.

Les mer om praktikantmuligheter i Brussel.

Til toppen