Varierende internasjonale kornpriser

Internasjonale kornpriser har gått i ulike retninger den siste måneden. Dårlig vær i Sør-Europa har økt hveteprisene, mens store maisavlinger i USA gir prisnedgang. Den norske kornavlinga har hatt ujevne vekstvilkår, så den første kornprognosen gir foreløpig ikke noe sikkert svar på hvordan avlingen blir.

Hveteavlingene på den nordlige halvkule nærmer seg ferdig høstet. Franske kornbønder har slitt med mye regn gjennom dyrkingssesongen, og årets hveteavling kan bli den laveste på 30 år. Det dårlige været har også resultert i lite hvete av god kvalitet. Dette har også vært tilfellet i flere andre land i Europa, og derfor har mathveteprisene blitt presset opp den siste måneden. Til gjengjeld er det rikelig med hvete av fôrkvalitet på markedet. Selv om også fôrhveteprisene har økt, er prisforskjellen mellom hvete til mat og fôr nå større enn tidligere. På verdensbasis er det ventet solid tilgang på hvete, og Russland, Ukraina og Kazakhstan er blant landene som vil produsere mye i 2016–2017. 

Spenning rundt den norske kornhøsten

Her hjemme er treskinga godt i gang, men det er fortsatt svært usikkert hvordan avlingen blir på landsbasis. Mye og kraftig regn gjennom vekstsesongen har noen steder resultert i ujevn modning, og det er også en del lokale forskjeller.

Hveteavlingene på den nordlige halvkule nærmer seg ferdig høstet.
Hveteavlingene på den nordlige halvkule nærmer seg ferdig høstet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen