Varmere vær gir flere varmekjære trær

På grunn av den økte temperaturen har ulike treslagene de siste tretti årene kunnet vokse lengre inn i landet og høyere til fjells, enn tidligere.

Ulike treslag stiller ulike krav til temperatur for at de skal vokse og trives. Dvergbjørka har lavest temperaturkrav  av alle de norske treslagene. Derfor vokser den mye i fjellet. Mer varmekjære treslag, slik som alm, ask, bøk, eik, hassel, lind, lønn og svartor, stiller høyere krav til  sommertemperaturer. Det høye varmekravet er årsaken til at arter som ask, eik og bøk bare finnes i visse områder sør i landet.

Allerede for mer enn 100 år siden undersøkte botanikere og planteforskere varmekravet til de ulike treslagene i Norge. Bøk er det treslaget i Norge som krever høyest gjennomsnittlig sommertemperatur, 13,4 grader. Gran og furu er mindre kravstore, de nøyer seg med  minst 8,4 grader. Bjørk trenger minst 7,5 grader; osp 7,6; hegg, or og rogn 7,7.

Skoggrense gran
Med økt lufttemperatur vil de ulike treslagene kunne vokse høyere til fjells, som grana her på Øyerfjellet. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

 

Trærne skal vokse og trives i et annet klima enn i dag

Når skogeierne skal planlegge for hva slags skog man skal satse på i fremtiden, trengs det kunnskap om hvordan temperatur­endringene påvirker trærnes vekst i fremtidens skog. Treslaget man velger å plante i dag – om det så er gran, furu, bjørk, svartor eller bøk – skal vokse og trives i et annet klima enn i dag.

Også for byskogene rundt Oslo, Bergen og Trondheim vil valgene skogforvalterne gjør i dag få stor betydning for hva slags friluftsliv og turområder våre barnebarn og oldebarn får de neste 100 årene.

Økt risiko for tørkeskader og barkbilleangrep

Varmekjære trær som bøk vil kunne trekke lengre inn i landet hvis andre forutsetninger også er til stede. Men alt som vil kunne påvirke veksten vil være viktig for landbrukets langtidsplanlegging. Høyere temperaturer kan for eksempel øke risikoen for tørkeskader og barkbilleangrep, slik som under tørkesommeren 2018.