Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak i fire småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Troms, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Øvre Storelvi kraftverk og NVEs konsesjon til avslag for Reipkrokelva kraftverk. Departementet har videre opprettholdt NVEs avslag for Mellomdalelva kraftverk og Møåa kraftverk.

Nærmere om prosjektene:

Øvre Storelvi kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane
Departementet har omgjort NVEs avslag på konsesjonssøknaden for Øvre Storelvi kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 15 GWh. Departementet mener at Øvre Storelvi kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og andre interesser sett opp mot fordelene i form av ny lønnsom fornybar kraftproduksjon. Det er satt vilkår om avbøtende tiltak av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og geologisk interessante forekomster av jettegryter.

Reipkrokelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms
Departementet har omgjort NVEs konsesjon til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 7,5 GWh. Departementet mener at Reipkrokelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, og vil i noen grad også ha negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Ulempene knyttet til Reipkrokelva kraftverk er etter departementets vurdering større enn fordelene i form av fornybar energi.

Mellomdalelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Mellomdalelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 8,2 GWh til en relativt høy kostnad. Departementet mener at Mellomdalelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar energiproduksjon til en relativt høy utbyggingskostnad.

Møåa kraftverk i Tydal kommune i Trøndelag
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Møåa kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 4,6 GWh. Departementet mener at Møåa kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for fisk, landskap og andre interesser, sett opp mot det relativt beskjedne bidraget til uregulert, fornybar kraftproduksjon til en relativt høy utbyggingskostnad.

 

Til toppen