Historisk arkiv

Vellykket Streif i Maridalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Streif: Over 8000 deltok på Streif og Åpne Gård i Maridalen i Oslo sist helg. Gyldne kornåkre, grønn grasmark og et velpleid kulturlandskap dannet rammen rundt et bynært Streif i kulturlandskapet. (22.08.2005)

Vellykket Streif i Maridalen i Oslo

Ca 8000 deltakere på Bynært Streif søndag 21.8.

8000 på bynært Streif
Over 6000 deltok på Streif og Åpne Gård i Maridalen i Oslo sist helg. Gyldne kornåkre, grønn grasmark og et velpleid kulturlandskap dannet rammen rundt et bynært Streif i kulturlandskapet.

Landbruks- og matminister Lars Sponheim og miljøvernminister Knut A. Hareide foretok den offisielle åpningen av den nye kulturlandskapsstien fra Låkeberget til Bygdetunet i Maridalen. "Maridalen er bygda i byen, og et av de få gjenværende opprinnelige kulturlandskapsområdene i Oslo," sa landbruks- og matminsteren; "Maridalen er en grønn perle mellom betongen og Marka, og bør i enda sterkere grad fremheves som hovedstadens kulturlandskap."

Streif i Maridalen, Foto: LMD
Streif
: Fra Streifet i Maridalen.
Foto: LMD

Honning og cajunburger
Mange tok turen til Åpne Gårder på Sander, Store Brennenga, Skjerven og Sørbråten - ulike dyr og aktiviteter på de forskjellige gårdene. Gratis shuttlebusser fra Oslo Sporveier fraktet publikum mellom gårdene hele dagen. Streifet i Maridalen bød videre på Maridalsspillet, sommermarked, eventyrfortellinger, musikalske innslag, friluftsgudstjeneste, kunstutstilling og andre spennende aktiviteter for voksne og barn samt salg av god norsk mat - både tradisjonsmat og nye retter. Deltakere fikk smake blant annet smake kortreist eplesaft, honning fra Maridalen og cajunburger. På bygdetunet i Maridalen gikk det med 60 liter vaffelrøre til ca 1000 besøkende.

Mølledrift og industri
Kulturlandskapet i Maridalen er formet av menneskers bruk i mer enn tusen år. Produkter fra Maridalen har fra langt tid tilbake skapt et grunnlag for vekst og utvikling for Oslo,- tømmer og mat var råvarer for sagbruksvirksomhet, mølledrift og industrivirksomhet. I dag er hovedleveransen fra dalen drikkevann og rekreasjonsmuligheter.

Maridalsvannet har vært Oslo bys hovedrikkevannskilde siden 1854. Slik er dalen, tilgrensende sjøer og elver og bekker nedslagsfeltet for drikkevannet til bortimot en halv million mennesker. I dag leverer Oset vannrenseanlegg over 80 % av drikkevannsbehovet til hovedstaden.

Streif, Barn borrer i tømmer, Foto: LMD
Streif: Barn borrer i tømmer.
Foto: LMD

strek
22. august 2005

Til toppen