Bønder og skogeiere sentrale for klima

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland deltar denne uken på det 23. møte i komiteen for skogbruk i FNs landbruks- og ernæringsorganisasjon, FAO. I sammenheng med dette møtet arrangerer FAO "World Forest Week", der ulike aktører i skogsektoren møtes for å utveksle kunnskap om skogforvaltning.

Statssekretær Halleland har i dag deltatt på et seminar om bønders og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene. Små skogeiere, det vi i Norden kaller familieskogbruket, forvalter ifølge FAO en tredjedel av verdens skoger.

Denne gruppen har liten oppmerksomhet, spesielt i utviklingsland, fordi de ofte er fattige og er langt fra der beslutninger tas. I utviklingsland bidrar denne gruppen også til avskoging gjennom rydding av skog til jordbruk og andre arealbruksendringer.

Halleland legger vekt på at kartlegging av skogressursene er nødvendig for å sikre bærekraftig skogforvaltning. Det er dessuten viktig at rettigheter til land sikres.

 Verden trenger den skogen som er igjen, og mer til, for å hindre klimaendringer, bevare biologisk mangfold og sikre bærekraftige skogprodukter. Vi må jobbe mot en helhetlig forvaltning av arealene, der jordbruk og skogbruk sees i sammenheng, sier statssekretær Terje Halleland blant annet i sin tale. 

Fra venstre: Victor Lopez fra The Mesoamerican Alliance for People and Forests, statssekretær Terje Halleland og Victoria-Tauli Corpuz, FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter.
Fra venstre: Victor Lopez fra The Mesoamerican Alliance for People and Forests, statssekretær Terje Halleland og Victoria-Tauli Corpuz, FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter. Foto: Landbruks- og matdepartementet