Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens humanitære dag – vi må beskytte sivile i konflikt

Sivile skal beskyttes i krig. Her er humanitærretten tydelig. Det er fullstendig uakseptabelt at sivile og institusjoner som sykehus og skoler rammes av krigføring. På verdens humanitære dag vil jeg igjen oppfordre alle parter i konflikt til å ta dette ansvaret på alvor og respektere humanitærretten, sier utenriksminister Børge Brende.

Mer enn 140 millioner mennesker har i dag behov for humanitær hjelp og beskyttelse som følge av konflikt og katastrofer. De siste ti årene har over tusen hjelpearbeidere blitt drept i sitt virke for å hjelpe mennesker i nød.

– Norge er en tydelig humanitær aktør, og bruker i år over fem milliarder kroner på humanitær hjelp. Samtidig vet vi at FNs nødhjelpsappeller er kraftig underfinansiert. Norge arbeider internasjonalt for å mobiliserer økt politisk engasjement og innsatsvilje på det humanitære feltet. Noe av det viktigste vi satser på er tilgang til helsehjelp og utdanning i konflikt, sier utenriksminister Brende.

Norge har vært ledende i arbeidet med erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration). Så langt har 68 land sluttet seg til erklæringen, som har som mål å hindre angrep på skoler og militær bruk av utdanningsinstitusjoner. Regjeringen er en pådriver for at utdanning skal utgjøre minst fire prosent av global humanitær bistand. Mer enn åtte prosent av Norges humanitære bistand går i dag til utdanning.

– Vi vet at sykehus og helsepersonell i økende grad utsettes for målrettede angrep. Dette er et klart brudd på humanitærretten, og angrep vi fordømmer på det sterkeste. Vi må sikre at sivilbefolkningen har tilgang til livsnødvendige helsetjenester. Derfor har Norge fremmet en resolusjon om dette temaet i FN, sier utenriksminister Brende.

Norge arbeider bredt med spørsmålet om angrep på helse i krig og konflikt, og har inngått et strategisk partnerskap med Den internasjonale Røde Kors-komiteen om initiativet Helsearbeid i fare. Arbeid for å øke etterlevelse av humanitærretten, sikre beskyttelse av sivile, og tilgang for humanitære organisasjoner står sentralt i norsk humanitær innsats.

Til toppen