Verdens matdag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fredag 16. oktober er Verdens matdag. Hvete er det viktigste kornslaget i internasjonale handel. Siden 1990 har det vært en mangedobling av andelen norsk mathvete, og i gode år kommer nå 70 prosent av mathveten fra norske jorder.

World Food Day er initiert av FAO, og deres offisielle feiring foregår på Expo Milano 2015. Både FNs generalsekretær Ban Ki-moon, FAOs generaldirektør José Graziano da Silva og Italias president Sergio Mattarella deltar.

Under den offisielle seremonien feires FAOs 70 års-jubileum. Tema for Verdens matdag 2015 er "Social Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural Poverty”, og hvordan tema kobles til FNs tema for Expo 2015; “The Zero Hunger Challenge · United for a sustainable world”

Hvete er viktig i kampen mot sult

I Norge har forskere i mer enn 40 år jobbet for å forbedre hveten, slik at mer kan brukes i matproduksjon. Fra 1990-tallet økte forskningsinnsatsen på norsk hvetekvalitet. Siden den gang har det vært en mangedobling av andelen norsk mathvete, og i gode år kommer nå 70 prosent av mathveten fra norske jorder.

Basert på funn gjort av forskere ved Nofima og NMBU legger norsk hveteforedling vekt på å få frem sorter med gener som gir sterk glutenkvalitet. Med tanke på klimaendringene vi står overfor trengs ytterligere forskning for å sikre at fremtidige hvetesorter blir hardføre og stabile.

Sunne og grove kvardagsbrød

Verdens matdag er en passende anledning til å rette oppmerksomheten mot nettopp korn. Opplysningskontoret for brød og korn har i dag utgitt boken Grovt – Sunne og gode kvardagsbrød.