Verdifulle ressurser i norsk landbruk

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mye av det vi i dag tenker på som avfall vil i framtiden bli omdannet til verdifulle ressurser, og få en stor verdi. Norske gårder har for eksempel potensiale til å utnytte dyregjødsel til å produsere bærekraftig biogass til vann som varmer boligen, næringsrik gjødsel eller drivstoff til traktorer.

Biogass blir dannet når plante- og dyrerester råtner uten tilgang på oksygen. I Norge har det vært en utfordring å tilpasse teknologien til små gårdsbruk. Nå tester Norges institutt for bioøkonomi (NIBIO) en ny biogassreaktor på tre kubikkmeter som passer inn i en container. Avfallet må være i reaktoren i sju dager, som er kortere enn med annen teknologi. Om forsøket lykkes vil det være et viktig bidrag til å redusere klimagassutslipp og oljeavhengighet i jordbrukssektoren.

Bioøkonomi handler om å omdanne biologiske ressurser til blant annet mat, fôr, kjemikaler, materialer, ingredienser, farmasøytiske produkter og bioenergi. Biologiske ressurser, også kalt biomasse, kan være halm, korn, trevirke, frityrolje, slakteavfall, eggeskall, eller avføring fra dyr og mennesker.