Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Felles nasjonalt veteranmonument

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har besluttet at det skal etableres et nasjonalt veteranmonument på Akershus festning. Monumentet reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste på vegne av Norge. Veteranmonumentet planlegges avduket 8. mai 2021.

- Veteranmonumentet vil være et synlig og tydelig uttrykk for anerkjennelse av alle som har deltatt i internasjonal tjeneste for Norge. Monumentet vil utgjøre en verdig ramme for markeringer og seremonier. Plasseringen på festningen vil gi rom for ettertanke, anerkjennelse og refleksjon, sier forsvarsministeren.

Forsvarsbygg har gjort et forarbeid i forkant av forsvarsministerens beslutning. Det har blitt innhentet innspill fra blant annet Forsvaret, Byantikvaren, Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom. Forsvarsbygg har nå fått oppdraget om å etablere veteranmonumentet. I denne prosessen vil veteranorganisasjonene, Oslo kommune, Justis- og beredskapsdepartementet og andre interessenter involveres. Prosjektet har en kostnadsramme på 15. mill. kroner som prioriteres innenfor Forsvarsdepartementets og Forsvarets budsjetter i perioden 2019-2021.

- Personell i internasjonale operasjoner tjenestegjør på vegne av Norge. De gjør en viktig jobb som i mange tilfeller også innebærer stor risiko. Det er vårt ansvar og vår plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem, avslutter forsvarsministeren.

Til toppen