Veterinærinstituttet har lagt frem zoonoserapporten for 2014

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapporten viser at det fremdeles påvises lite smitte fra mat og dyr i Norge.

Det ble ikke påvist sykdommer som rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose, trikinose, brucellose og kugalskap. Heller ikke Q-feber ble funnet i norske dyrebesetninger. Gjennom overvåkningsprogrammer kan vi dokumentere fristatus for en rekke zoonoser, og dette er viktig i internasjonal sammenheng. Når det gjelder sykdommer vi har i Norge, er også situasjonen, i internasjonal målestokk, meget god når det gjelder situasjonen for fôr, dyr og mat.

Til toppen