Veterinærinstituttet med i 9 nye EU-prosjekter

Veterinærinstituttet har fått bevilgning i 9 av 13 nye vitenskapelige prosjekter i et nytt omfattende europeisk fellesprograminitiativ; One Health European Joint Programme (EJP) som nå er godkjent av EU.

– Det er ein unik sjanse for Noreg til å ta del i den hittil største europeiske forskingssatsinga på Ei helse. Takka vere den gode situasjonen vi har her i landet, kan Noreg bidra til å løfte andre land. Dette gir oss eit viktig høve til å formidle gode nordiske standardar i Europa, samtidig som vi kan få dokumentert at norsk matproduksjon er trygg. Dette er ei betydeleg forskingssatsing frå denne regjeringa då vi er forplikta til å stå for over halvparten av løyvingane til arbeidet i Noreg som eigendel, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Til toppen