Vettig bruk av el-sparkesykkel er et felles ansvar

Uforsvarlig bruk av el-sparkesykkel er et problem for trafikksikkerheten både i og utenfor byene. I Oslo og Bergen er skadetallene urovekkende høye, men også utenfor byene skjer det grove overtredelser og alvorlige ulykker.

På lederplass 7. juli skriver Dagsavisen at regjeringen har sovet i timen. Det er feil. Vi har både innført nasjonale regler for bruk av el-sparkesykkel, og gitt kommunene verktøy for å løse lokale utfordringer.

Den 18. mai fikk kommunene flere verktøy i verktøykassa. De kan nå innføre parkeringsforbud, og de kan ilegge gebyr dersom el-sparkesyklene ikke blir parkert riktig. De har også fått adgang til å regulere utleie, og på den måten kan kommunene sterkt regulere bruk av el-sparkesykler dersom de mener det er nødvendig. 

Kommunenes tiltak kommer på toppen av de nasjonale reglene som allerede er innført. Fartsgrensen på 6 km/t gjelder på fortau, gangveg og gangfelt i hele landet, og vi har presisert at dette er maks hastighet ved passering av gående på fortau. Kommunene kan i tillegg innføre soner med 6 km/t på fortau og veg gjennom skilting, og de kan innføre soner med bruksforbud. Vi har også slått fast at det ikke er lov å være mer enn én person på en e-sparkesykkel, og at overtredelse kan medføre et gebyr på 3000 kroner. 

Vi ser likevel daglig at det syndes mot disse reglene. Også vi som bruker el-sparkesykler har et ansvar for å bidra til en så trygg trafikk som mulig. Da må et minstekrav være at man forholder seg til de reglene som gjelder.

Jeg vil gi byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ros for at han har tatt i bruk flere av disse verktøyene. Selv om det ikke er lov å kjøre el-sparkesykkel i beruset tilstand, viser skadestatistikken at 55 % av de som skades i helgene er alkoholpåvirket. Dette er først og fremst et problem på kvelds- og nattestid. Derfor har byrådet varslet at de vil forby bruk av el-sparkesykkel mellom kl. 01.00og 05.00. Dette vil forhåpentligvis ha en positiv effekt på skadetallene, men byrådet har muligheten til å gå enda lenger. De fleste ulykkene skjer mellom kl. 23.00 og 01.00, og byrådet kan for eksempel forby bruk av el-sparkesykkel allerede fra kl. 23.00.

El-sparkesykler kan være et fint bidrag til økt mobilitet, men erfaringene så langt viser at det er helt nødvendig med god regulering. Mye er på plass, men vi jobber fortsatt med flere innstramminger – blant annet å innføre en promillegrense.

Regjeringen kan innføre strenge regler, men vi er helt avhengige av at kommunene følger opp, at næringen tar nødvendige grep, og – ikke minst – at vi alle er forsvarlige trafikanter.