Historisk arkiv

Vi vil ramme kriminaliteten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Replikk, VG 20. mai

Regjeringen kommer snart med en instruks som vil senke terskelen for å utvise EØS-borgere og andre utlendinger som begår kriminalitet. Stipendiat Synnøve Uglevik mener vi gjør dette for å «utvise alle man ikke liker». Det er naturligvis ikke tilfelle, skriver Grete Faremo i en replikk i VG.

Regjeringen kommer snart med en instruks som vil senke terskelen for å utvise EØS-borgere og andre utlendinger som begår kriminalitet. Stipendiat Synnøve Uglevik mener vi gjør dette for å «utvise alle man ikke liker». Det er naturligvis ikke tilfelle.

Vi vil åpne for å utvise utlendinger som begår naskeri i Norge, for eksempel tyveri av mobiltelefon eller andre mindre verdifulle gjenstander. Som Uglevik skriver, kan en EØS-borger kun utvises fra Norge dersom det anses nødvendig for å opprettholde «offentlig orden og sikkerhet». Hva som utgjør en trussel mot offentlig orden, lar seg ikke fastsette en gang for alle. Det er ikke et stort problem at én person nasker i Oslo sentrum. Men dersom 1 000 personer gjør det, vil det kunne utgjøre et betydelig samfunnsproblem. Da må vi også bruke de virkemidlene vi har til rådighet.

Alt tyder på at det i sommer vil komme et stort antall tilreisende til Norge uten tilstrekkelige midler til å kunne livnære seg. Disse skal vi møte på en skikkelig og anstendig måte. Det er ikke snakk om å «landsforvise et menneske hvis det har stjålet en burger på McDonalds,» slik professor Per Fugelli nylig uttrykte det. Men politiet rapporterer om sammenheng mellom tigging og vinningskriminalitet. Omfanget av denne kriminaliteten har store samfunnsøkonomiske kostnader. Da kan vi ikke bare sitte i ro og se på. Vi må foreta oss noe.

Instruksen er ikke rettet mot tiggere – det er lovlig å tigge i Norge. Den er ikke rettet mot én gruppe – enhver EØS-borger skal få en individuell behandling av sin sak, og det vil måtte foreligge fare for at vedkommende vil begå nye lovbrudd.

Instruksen vil rette seg mot utlendinger som begår kriminalitet, uansett nasjonalitet.

Til toppen