Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Nå videreføres ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene.

De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Derfor gjennomførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen.

Denne ordningen videreføres, til utgangen av juni 2023.

– Krigen i Ukraina har ført til en historisk stor flyktningstrøm til Norge. Dette har skapt et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. For å få tilgang til mer arbeidskraft, har regjeringen har lagt til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Partene i KS-området har avtalt en ordning med pensjonistlønn etter særskilt sats for slikt arbeid. Ordningen gjaldt først ut året 2022, men på anmodning fra KS videreføres den slik at pensjonister med offentlig AFP som på pensjonistvilkår jobber med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19, eller arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet pensjonen fram til utgangen av juni 2023.