Viktig dialog med India om de store utfordringene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte India 25. – 26. april 2022 for å delta på Raisina-dialogen, Indias fremste konferanse om geopolitikk og geoøkonomi, og for å fremme Norge som partner for Indias grønne skifte.

– Hvis verden skal lykkes med klimamålene, må India lykkes. Den indiske regjeringen har satt ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi. Norges samarbeid med India om hav, energi og miljø er styrket de siste årene. Gjennom satsingen på næringsliv og samarbeid innen høyere utdanning og forskning bidrar Norge til det grønne skiftet i India. Denne uken har det kommet på plass ti nye avtaler mellom både næringsliv og myndigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt og solcellepanel
Utenriksministeren på taket av Jawaharlal Nehru-universitetet i New Delhi. Norfund har investert i et selskap som bygger ut solenergi. Foto: UD / Ragnhild H. Simenstad

Huitfeldt møtte statsminister Narendra Modi, utenriksminister Dr S Jaishankar og menneskerettighetsforkjempere. Hun hadde også møter med ministeren for ny og fornybar energi, Raj Kumar Singh og ministeren for olje og naturgass, Hardeep Singh Puri. Med seg hadde hun 17 norske energiselskaper.

­– India er verdens største demokrati og et viktig samarbeidsland for Norge. Vi må fortsette den gode dialogen om de store utfordringene i vår tid, menneskerettigheter, likestilling og samarbeidet mellom våre to land, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt møter MR-aktivister i India
Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte menneskerettighetsforkjempere under besøket i India. Foto: UD / Ragnhild H. Simenstad

Grønt skifte var også på agendaen på møtet med Indias utenriksminister Dr S Jaishankar. De utvekslet vurderinger av regionale sikkerhetsutfordringer, i tillegg til et styrket samarbeid blant annet om hav, energi og i FNs sikkerhetsråd. Huitfeldt tok også opp Norges mangeårige engasjement for å styrke kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnet, spesielt kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

– Det er ingen tvil at respekt for menneskerettighetene ligger i kjernen av alt vi gjør. Jeg møtte menneskerettighetsforkjempere og kvinneaktivister i India i dag. De fortalte at det er færre og færre kvinner som jobber. Samtidig er det stadig mer vold mot kvinner. Dette har blitt verre under pandemien, sier Huitfeldt.

Fakta:

  • Åtte avtaler mellom norske og indiske virksomheter ble undertegnet i nærvær av ministrene, som dekker hydrogen, brenselceller, karbonfangst og -lagring med mer.
  • En intensjonsavtale (MoU) for en ny periode med samarbeid mellom Norge og India om høyere utdanning ble også signert under besøket. Å fremme samarbeid og utveksling innen høyere utdanning er en viktig prioritering for Norge.
  • Norge ble også medlem av Den internasjonale solalliansen (ISA). Det vil gi gode muligheter for norsk næringsliv, forskning og faglig samarbeid mellom Norge og India.