Norge blir medlem av Den internasjonale solalliansen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi må få fortgang i det grønne skifte globalt, blant annet gjennom bruk av solceller. Derfor blir Norge nå medlem av Den internasjonale solalliansen (ISA). Det vil gi gode muligheter for norsk næringsliv, forskning og faglig samarbeid mellom India og Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Alliansen arbeider for å skalere opp bruken av solenergi over hele verden.

– Norge vil bidra til det viktige arbeidet for å bekjempe global oppvarming og styrke tilgangen til ren energi. Klima og energi er høyt prioriterte innsatsområder for oss, og den internasjonale solalliansen blir en viktig arena for å styrke det politiske og faglige samarbeidet med India fremover, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Hun annonserte det norske medlemskapet under besøket i India.

– Vi har et langvarig og godt samarbeid med India innen en rekke prosjekter på klima og miljø. Medlemskapet i solalliansen vil være en styrke i dette samarbeidet, sier Huitfeldt.

Norge blir medlem av Den internasjonale solalliansen
Foto: UD / Ragnhild H. Simenstad

Norge kan bidra med kompetanse knyttet til blant annet elektrifisering, smarte strømnett og finansiering av utbygging av fornybar energi.

Det er et økende norsk aktivitetsnivå innen ren energi i India, særlig i privat sektor. Medlemskapet i solalliansen vil synliggjøre India som marked for norske bedrifter. Norfund har også besluttet nye investeringer i vind- og solenergi i India. Huitfeldt besøkte et takbasert solcelleanlegg der Norfund er en av investorene.

Den internasjonale solalliansen har utviklet seg til å bli en multilateral organisasjon som arbeider for å skalere opp bruken av solenergi globalt. De jobber med å øke og harmonisere etterspørsel og hjelpe medlemsland i å finne finansiering til gode prosjekter. Samtidig jobber de for å redusere risiko og kostnader ved utbygging av solenergi.