Viktig med energi fra nordområdene

Utvinning av uoppdagede energiressurser i Nord-Europa er viktig for Europas fremtidige energiforsyning. Dette var et av budskapene fra europaparlamentarikere under et seminar om olje- og gassutvinning i Arktis 6. mars i regi av Nord-Norges Europakontor og EU Arctic Forum.

Seminaret tok i første rekke for seg næringslivets synspunkter for mulighetene for olje- og gassutvinning i Arktis samt hva slags utfordringer og beredskap som er nødvendig for dette. Fylkesrådsleder Pia Svensgaard i Troms fylkeskommune innledet i tillegg om perspektiv på utvinning for lokalsamfunnet i Nord-Norge.   

Stor ressurser i nord
Det er store uutnyttede olje- og gassressurser i nordområdene. Om lag 30 prosent av verdens uoppdagede gassressurser og 13 prosent av uoppdagede oljeressurser er estimert til å være i Arktis, ifølge direktør Bo Diczfalusy i Det internasjonale energibyrået som var innledere på seminaret. Han mente at fossile brensler også vil være en viktig del av energimiksen i Europa i fremtiden, men at i sårbare naturområder, slik som i Arktis, må fotavtrykk etter olje- og gassutvinning begrenses til det minimale. 

Avgjørende med bærekraftig drift
For å investere ytterligere i utvinning og teknologi må vi ha klare signaler fra Europa på at de i fremtiden er interessert i å kjøpe norsk gass fra Arktis, understreket Statoils representant Øivind Dahl-Stamnes i sitt innlegg i Europaparlamentet.  

- Norge er en viktig pådriver for å sette høye standarder for sikkerhet og beredskap i forbindelse med olje- og gassutvinning, sa europaparlamentariker Vicky Ford, som er skyggesaksordfører for Europakommisjonens forslag til regelverk for offshore sikkerhet.

Hun understreket imidlertid at for at parlamentarikere i Europaparlamentet skal bli overbevist om at det bør foregå petroleumsaktiviteter i Arktis, må operatørene vise at de opererer på en bærekraftig måte for miljøet. De må blant annet vise hva slags teknologi de har for å ivareta sikkerhet og beredskap samt begrense skader i forbindelse med ulykker og oljesøl.   

Menneskelige ressurser lokalt
- Etter 35 år med olje- og gassaktivitet i Nord-Norge, har regionen utviklet både menneskelig og teknologisk kompetanse som er nyttig i videreutvikling av olje- og gassindustrien i Nordområdene, understreket fylkesrådsleder Pia Svensgaard i Troms fylkeskommune i sitt innlegg.

Hun understreket også behovet for å ta vare på det sårbare miljøet. Godt utarbeidede reguleringsplaner er avgjørende for å balansere ulike hensyn opp mot hverandre slik atfor eksempel fiskeri og petroleumsaktiviteter kan leve i sameksistens.  

Til toppen