Vil bekjempe landeveisrøveri

EUs justis- og innenriksministre går til kamp mot ran av lastebiltransport i deler av Europa, og vil etablere sikre raste- og hvileplasser. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Ran av lastebiltransport, med skader på sjåfører og betydelige økonomiske tap som følge, er et problem i deler av Europa. Som ledd i kampen mot dette problemet, vedtok EUs justis/innenriksministre 8.november en rådsresolusjon om forebygging og bekjempelse av landeveiskriminalitet.

I resolusjonen anbefales blant annet utviklingen av felles avtaleform for etablering av sikre raste- og hvileplasser i ulike sikkerhetskategorier. Etablering av sikre raste- og hvileplasser er også et sentralt instrument for en god utnyttelse av bestemmelsene i kjøre- og hviletidsdirektivet, og et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø.

Nasjonale myndigheter oppfordres til å etablere nasjonale rådgivningsfora bestående av berørte myndigheter, som politi og samferdselsdepartementet, og organisasjoner for transportnæringen, forsikringsselskaper og andre berørte parter. På EU-nivå bes Europakommisjonen om å følge opp saken i de reviderte retningslinjer for TEN-T programmet (Trans-European Transport Network), som skal legges fram før sommerferien 2011.

Til toppen