Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil fjerne hjemløshet i Europa

En gruppe eksperter ber EU om å oppfordre sine medlemsland til å arbeide strategisk og systematisk for å fjerne hjemløshet og å sikre verdige boliger for alle. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Bakgrunnen for initiativet var en konsensuskonferanse i Brussel i desember 2010 som ble arrangert av det belgiske formannskapet innenfor rammen av EUs vekst og sysselsettingsstrategi Europa 2020 og målet om å løfte minst 20 millioner mennesker ut av fattigdom. I følge ekspertgruppen er fjerning av hjemløshet et realistisk mål for EU og bør være et av de viktigste områdene for handling for å håndtere fattigdom og sosial ekskludering innen for rammen av Europa 2020.

Dette var hovedbudskapet til ekspertgruppen da de presenterte konklusjonene sine på et presseseminar i Brussel 8. februar 2011. Tidligere belgisk sosialminister Frank Vandenbroucke har vært leder for ekspertgruppen. Vandenbroucke ba Europakommisjonen om å utforme en europeisk strategi for å fjerne hjemløshet og uttrykte støtte til kommisjonens arbeid med å etablere en europeisk plattform for bekjempelse av fattigdom og sosial utstøtelse. Han uttalte dessuten at en europeisk strategi for å fjerne hjemløshet vil medføre at europeiske borgere innser at EU “… has an added value in the social domain, and has some substance".

En EU-strategi for bekjempelse av hjemløshet må etablere et rammeverk for de nasjonale strategiene, og sette klare mål og tidsskjema, både for å fjerne de mest ekstreme utslagene av hjemløshet og for å redusere bruken av hospitser og herberger. 

Til toppen