Vil forebygge barnearbeid i landbruket

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) har satt sammen en guide for å sikre at mål mot barnearbeid er inkludert i landbruks- og bygdeutviklingsprogrammer, spesielt de som er rettet mot familiegårder.

Mange av programmene som har som hensikt å øke lokalmatproduksjon og støtte familiedrevne gårder, tar ofte opp problematikken rundt barnearbeid i landbruket. FAOs nye guide ønsker at alle utviklingsprogrammer skal ta opp problemet rundt barnearbeid.

Den nye guiden til FAO inneholder verktøy for forskning og datainnsamling som skal hjelpe til å vurdere barnearbeid i landbruket, og hvordan innvirkning ulike utviklingsprogrammene kan ha. Den inneholder også praktiske råd om hvordan man kan samle inn informasjon om hvordan barnearbeid kan ha innvirkning på blant annet skolegang og helse.