Vil forebygge barnearbeid i landbruket

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) har satt sammen en guide for å sikre at mål mot barnearbeid er inkludert i landbruks- og bygdeutviklingsprogrammer, spesielt de som er rettet mot familiegårder.

Mange av programmene som har som hensikt å øke lokalmatproduksjon og støtte familiedrevne gårder, tar ofte opp problematikken rundt barnearbeid i landbruket. FAOs nye guide ønsker at alle utviklingsprogrammer skal ta opp problemet rundt barnearbeid.

Den nye guiden til FAO inneholder verktøy for forskning og datainnsamling som skal hjelpe til å vurdere barnearbeid i landbruket, og hvordan innvirkning ulike utviklingsprogrammene kan ha. Den inneholder også praktiske råd om hvordan man kan samle inn informasjon om hvordan barnearbeid kan ha innvirkning på blant annet skolegang og helse.

Til toppen