Vil ha automatisk varslingssystem ved trafikkulykker

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen vil at Norge skal delta i et nytt trafikksikkerhetssystem som anslås å kunne redde over 2500 mennesker på europeiske veier hvert år.

Europakommisjonen ønsker at det nye varslingssystemet skal bli obligatorisk innen 2015. Illustrasjon: European Union 2013

For å redusere fatale konsekvenser av trafikkulykker la Europakommisjonen 13. juni fram to forslag om system som gjør at biler automatisk ringer et nødnummer ved en alvorlig trafikkulykke. Europakommisjonen vil at systemet blir obligatorisk for EU-landene samt Norge, Island og Sveits innen 2015.

Systemet heter «Ecall», og fungerer slik at det ringer et nødnummer slik at kjøretøyets posisjon automatisk blir rapportert til en sentral. Systemet kan i tillegg merke seg hvorvidt føreren er ved bevissthet og i stand til å motta telefonsamtaler.

– Poenget med systemet for trafikkulykker er i hovedsak å hjelpe mennesker som er hardt skadet i trafikken. Systemet bidrar til at utrykningspersonell kommer raskere fram, dermed får den skadelidende tidligere livreddende behandling, sier samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen.

Teknisk harmonisering
Europakommisjonen ønsker at fra oktober 2015 skal alle nye modeller av personbiler og varebiler bli utstyrt med «eCall» og nødvendig mottakersystem for håndtering av signalene være på plass.

– Det er utfordringer knyttet til teknisk harmonisering av systemet og at disse fungerer på tvers av landegrenser, samt at hvert medlemsland har et fungerende mottakersystem. I tillegg forutsettes det en del investeringer som hvert land må ivareta. Det er avgjørende at alarmsentralene er utrustet slik at de kan motta disse signalene, sier Grimsbo.

Ønskes obligatorisk
Ifølge Europakommisjonens estimater er det anslått at det nye systemet vil redde 2500 menneskeliv i trafikken hvert år. Det anslås at «eCall» vil redusere responstiden med 40 prosent i byområder og 50 prosent i landområder.

– I Norge har vi vært med på arbeidet i mange år, men det har tatt tid å komme til enighet om de ulike standardene. Det er også knyttet utfordringer til implementeringen av systemet, sier Grimsbo.

Mange fordeler
I tillegg til veisikkerhet vil det nye systemet bidra til færre forsinkelser i trafikken forbi ulykkesstedet. Systemet kan også bidra til at sekundære ulykker forårsaket av manglende sikring på ulykkesstedet blir redusert.

Systemet åpner i tillegg opp for at fotgjengere ved ulykkesstedet manuelt kan trykke på knappen som aktiverer «eCall»-systemet og dermed sørge for at den som er skadet får raskere behandling.

Kommisær for transport og visepresident i Europakommisjonen Siim Kallas sier i en pressemelding at dagens forslag er en milepæl for sikrere veier i Europa. I fjor ble 28 000 mennesker drept og halvannen million skadet i trafikken på europeiske veier.

Til toppen