Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil styrke innovasjon i offentlige innkjøp

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal bidra til mer innovasjon. Innovative innkjøp var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 22. mars.

– Det offentlige bruker årlig 500 milliarder kroner på innkjøp fra privat sektor. Ved bruk av bedre metoder for innkjøp kan vi bidra til bedre løsninger for befolkningen og et mer innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Dette vil gi norske bedrifter økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg.

Digitaliseringsutvalget fikk presentert hvordan det offentlige, gjennom blant annet dialog med markedet og beskrivelser av behov, kan foreta gode og innovative anskaffelser. Dette er spesielt viktig ved anskaffelse av digitale løsninger, hvor hastigheten i teknologiutviklingen ofte begrenser innkjøperens kunnskap om mulige løsninger i markedet.

Utvalget fikk presentert eksempler på innovative anskaffelser fra to ulike perspektiv: Hospital IT, som leverer velferdsteknologi, presenterte hvilke utfordringer som er knyttet til å levere ny digital løsning til en offentlig virksomhet. Det interkommunale samarbeidet Værnesregionen IT presenterte blant annet hvilke typer risiko som er forbundet med at det offentlige iverksetter en innovativ anskaffelse, og mulige personvernutfordringer.

– En god dialog mellom det offentlige og private aktører er avgjørende for at vi skal kunne bruke innovasjonspotensialet i innkjøpsprosessen. Diskusjonen vi har hatt i dag er en viktig del i det videre samarbeidet, sier Solberg.  

Digitaliseringsutvalget blir ledet av statsministeren. Øvrige faste medlemmer av utvalget er finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

Torsdagens møte er det femte i rekken. Tidligere temaer har vært digital kompetanse, smarte byer, digitaliseringsutfordringer i næringslivet og digitalisering innenfor helsesektoren

Til toppen