Vil utvikle helnorsk øl

Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) samarbeider med flere bryggerier for å utvikle et helnorsk øl. Det kan gi nye muligheter til innovasjon og nyskaping blant bryggere i Norge.

I dag importeres malt, humle og smakstilsetninger til norsk øl-produksjon. Som en konsekvens av dette er kunnskaper om hvordan man dyrker og bruker norske råvarer i ferd med å forsvinne. Forskerne samler derfor inn både gammel og ny kunnskap om råvarer for produksjon av norsk øl.

Håp for norsk malt, humle og urter

I samarbeid med Graminor tester forskerne blant annet ut gamle norske byggsorter, og prøver ut sorter for dyrking av humle og urter. Det er også bygd et lite malteri, da prosjektet skal bidra til økt kunnskap om malting og legge til rette for etablering av norsk malterivirksomhet. Tolv store og små bryggerier er med på prosjektet som avsluttes i år. 

Norsk institutt for bioøkonomi er et forskningsinstitutt som forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, skog, samfunnsøkonomi, arealbruk og genressurser.

Til toppen