Vinnarane i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender luke 16-22

I år finn du historier om landbruks- og matforsking frå Noreg sine forskingmiljø i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender. Kvar fredag trekker vi vinnarane frå den siste veka.

Vinnarane i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender blir premiert med et flott kjøkkenforkle kvar. Svarar du riktig på alle spørsmåla i julekalenderen frå 1 til 24. desember, er du og med i trekninga av ein iPad mini 4.

Dagvinnarane blir premiert med et flott kjøkkenforkle kvar.
Dagvinnarane blir premiert med et flott kjøkkenforkle kvar. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Svarar du riktig på alle spørsmåla i julekalenderen frå 1 til 24. desember, er du og med i trekninga av ein iPad mini 4.
Svarar du riktig på alle spørsmåla i julekalenderen frå 1 til 24. desember, er du og med i trekninga av ein iPad mini 4. Foto: Eplehuset.no

Her er vinnarane frå 16. - 22. desember. Dei blir kontakta på mail. 

  • Fritz Østby
  • Helle Berge 
  • Xiaochan Li 
  • Mona Furustad Gladhaug
  • Einar Strand
  • Randi Lund Kjørren
  • Bernt Rune Suleskard
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I 2016 har Landbruks- og matdepartementet løyvd 256,065 millionar kroner til forsking på landbruk og mat. Pengane blir brukt til å forske på matsikkerheit, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og bærekraftig landbruk, som er dei fire landbruks- og matpolitiske hovedmåla. Landbruks- og matdepartementet gjev penger til Norges forskningsråd, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk senter for bygdeforskning og Veterinærinstituttet som gjev ny kunnskap om norsk landbruk. 

Til toppen