Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Virkningstidspunkt for høringsforslag om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

Regjeringen har konkludert med at den foreslåtte lovendringen om egenendringsadgang og rederiskatteordningen bør får virkning først fra det tidspunkt den eventuelt er vedtatt og sanksjonert.

Finansdepartementet sendte 25. februar 2020 ut et høringsnotat om rederiskatteordningen og adgang til egenendring av skattefastsetting.

I høringsnotatet er det foreslått at egenendringsadgangen etter skatteforvaltningsloven § 9-4 ikke skal gjelde for rederiers valg om å tre inn i eller ut av den særskilte rederiskatteordningen, og at lovendringen får virkning fra og med 25. februar 2020.

Regjeringen har trukket den konklusjonen at den foreslåtte lovendringen bør får virkning først fra det tidspunkt den eventuelt er vedtatt i Stortinget og sanksjonert av Kongen i statsråd.

Til toppen