Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider om et prosjekt der hensikten er å frambringe mer forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Prosjektrapporten skal presenteres på Sametinget 8. mars 2017 med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, til stede. Fagseminar om rapporten arrangeres umiddelbart etter lansering. 

Les mer om prosjektet og arrangementet på sametinget.no

Til toppen