Webinaret Ny industri – greier Norge omstillingen?

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok onsdag 20. januar på Webinaret "Ny Industri – greier Norge omstillingen" som ble arrangert av Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog.

Tema for webinaret var hvordan man kan legge til rette for økte investeringer i fastlandsindustrien i Norge – og for skogindustrien spesielt.

– Vi står foran en omstilling, og vi skal bli mindre oljeavhengige. Skogen og skognæringen er en viktig del av denne omstillingen, sa landbruks- og matministeren i sin innledning.  Bollestad viste også til den nylig fremlagte Klimaplan 2021-2030, som understreker skogens rolle i klimaarbeidet og peker på viktige tiltak som legger til rette for at skogen kan bidra enda mer.

På seminaret deltok blant andre adm dir i NHO Ole Erik Almlid, leder i NHO Hans-Christian Gabrielsen, konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, samt flere stortingsrepresentanter. Felles for alle innlederne var en erkjennelse av behovet for å skape ny fastlandsindustri i Norge, og at skognæringen blir en viktig del av løsningen.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg