Presseinvitasjon:

Widar Skogan til NIBIO Holt 30. august

Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet deltar på et møte med NIBIO og Nordnorsk Landbruksråd mandag 30. august.

Temaet for møtet er blant annet arktisk landbruk. Skogan vil være tilgjengelig for presse.

Kl. 10.00  Velkommen ved stasjonsleder ved Holt – Erlend Winje
Kl. 10.15 Prosjektpresentasjoner ved forskningssjef ved avdeling Matproduksjon og samfunn - Inger Martinussen
Kl. 10.45 Finansiering og FoU-satsing ved Statssekretær i LMD – Widar Skogan
Kl. 11.30 Presentasjon av Senter for Arktisk Landbruk
Kl. 11.45 Diskusjon – Arktisk landbruk i fremtida
Kl. 12.45 Diskutere innspill til Landbruksdirektoratet/Forskningsrådet – Odd Arild Finnes leder
Kl. 14.00 Aktuelle utredningsoppgaver/utviklingsprosjekt - Odd Arild Finnes
Kl. 14.45 Møteplasser og innspillseminar i nord

Pressekontakt for Widar Skogan:
Kommunikasjonsrådgiver Kaja Schill Godager. Mobil: 91 91 98 93-