Helle Aase Falkenberg

Helle Aase Falkenberg

Lovrådgiver i Enhet for offentlig rett

Jeg begynte i Lovavdelingen i 2013, etter tre år som advokatfullmektig og advokat. Jeg jobber først og fremst med menneskerettigheter.

«Før jeg begynte i avdelingen, var jeg ikke klar over hvor mye internasjonalt arbeid det er her.»
 

Hva slags oppgaver har du?
Arbeidsoppgavene består blant annet av bistand i menneskerettslige spørsmål til andre departementer og internt i Justis- og beredskapsdepartementet, arbeid med internasjonale rapporteringer om Norges oppfølgning av menneskerettighetsforpliktelser og internasjonale møter, særlig i Europarådet.

Jeg er også en del involvert i oppfølgning av klagesaker mot Norge for internasjonale klageorganer, for eksempel Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Før jeg begynte i avdelingen, var jeg ikke klar over hvor mye internasjonalt arbeid det er her.

Hva liker du best med jobben?
Jeg liker at vi arbeider med faglig interessante og krevende problemstillinger, som samtidig ofte har en politisk side, og at arbeidet er svært variert. Det sosiale miljøet i avdelingen er godt, tonen er uformell, og jeg setter pris på at terskelen er lav for å banke på hos andre for å diskutere en problemstilling.

Det er også et pluss at arbeidshverdagen er fleksibel, slik at det godt lagt til rette for fritid og familieliv.