Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP)

E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1971
Sivilstatus: Gift, ett barn

Per-Willy Trudvang Amundsen har ansvar for å gjennomføre regjeringens justis- og beredskapspolitikk.

Svar til Stortinget

Politiske verv

2016- Justis- og beredskapsminister
2013-2016 Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011-2013 Medlem, Energi- og miljøkomiteen
2013-2017 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
2009-2011 Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2005-2013 Stortingsrepresentant
2005-2009 Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2003-2005 Medlem Harstad formannskap
2003-2005 Representant og gruppeleder, Harstad kommunestyre
2001-2005 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
1999-2003 Representant, Harstad kommunestyre
1999-2003 Medlem, Harstad Planutvalg
 

Partipolitiske verv

2000-2002 Formann Harstad FrP
1992-1994 Styremedlem Hordaland FpU
1989-1990 Formann Troms FpU
1986-1990 Formann Harstad FpU
 

Andre verv  

 2006-2007  Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 2003-2005  Styreleder, AOT Go Online AS
 1999-2005  Meddommer Trondenes tingrett

 

Yrkeserfaring

 2002-2005  R&D Manager, AOT Go Online AS
 1999-2001  Programvareutvikler, næringsdrivende
 1997-1999  Konsulent, Harstad trygdekontor
 1995-1996  Utvikler/økonomiansvarlig, Ad Notam Norge AS
 1995  Konsulent, Cinet Harstad AS
 1995  Lærervikar, Harstad kommune

 

Utdanning

1999-2001 IKT-fag, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 1999 Grunnkurs lederskap, Heimevernet
 1991-1995 Økonomi- og administrasjonsfag ved siviløkonomstudiet, NHH
1990-1991 Førstegangstjeneste, Hærens samband