Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

E-post: [email protected]

Født: 1965
Tiltrådte: 22.01.2019

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar 2019.

Fra 16. desember 2015 til 22. januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved BI Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, og vært seksjonsleder i Grøner Offshore og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS.

Tybring-Gjedde har hatt flere verv i Fremskrittspartiet, blant annet nestleder og styreleder i Frogner Frp, varamedlem i byutviklingskomiteen og medlem av 17. mai-komiteen i Oslo. Hun har også vært vararepresentant til Kringkastingsrådet og vært styremedlem i Solvang ASA og Familiestiftelsen og vært president i Hafrsfjord Rotary.

Tybring-Gjedde har bachelor i Internasjonalisering og ledelse og masterstudier fra BI Stavanger.

Til toppen