Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

Adresse: Kirkegata 18, Postboks 8119 Dep 0032
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00
Faks: 22 24 27 64

Født: 1981

Iselin Nybø har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Svar til Stortinget

Stortingssrepresentant fra Rogaland Venstre 2013 - 2017. Første nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Medlem av kommunestyret i Randaberg kommune i årene 2003–2007. Med i hovedutvalg for oppvekst og levekår.

Bystyremedlem og formannskapsmedlem i Stavanger i årene 2007-2015. I perioden 2010–2012 var hun leder i Rogaland Venstre. I perioden 2012–2014 var hun medlem i sentralstyret i Venstre. Nybø er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet ved advokatkontor. Hun jobber med ulike forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på skatterett.