Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

Adresse: Kirkegata 18, Postboks 8119 Dep 0032
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Født: 1981
Tiltrådte: 17. januar 2018

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Kalender

Se hele kalenderen

Arbeidserfaring

2011-

Advokatfullmektig/advokat. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

2013–2017

Stortingsrepresentant. Nestleder i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen

2009–2011

Advokatfullmektig. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

2006–2009

Skattejurist. Rogaland skattefutkontor og Sentralskattekontoret for utenlandssaker

2003–2006

Vikar. Kundesenteret i SR-bank

 

Utdanning

2009–2009

Organisasjonsteori. Univ. i Stavanger

2008–2008

Bedriftsøkonomi – innføring. Univ. i Stavanger

2008–2008

Driftsregnskap og budsjettering. Univ. i Stavanger

2006–2006

Bedrifts- og kapitalskattlegging og internasjonal skatterett. Univ. i Bergen

2005–2005

Makroøkonomi 1. Univ. i Bergen

2000–2006

Cand.Jur. Univ. i Bergen

 

Kurs/sertifisering

2016

Engelskkurs i York, UK. York Associates

2016

Franskkurs i Avignon, Frankrike Ceran

2013

Advokatbevilling. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 

Verv

2016–

Styremedlem Lyse AS

2007–

Bystyremedlem, Stavanger Kommune

2007–

Formannskapsmedlem, Stavanger Kommune

2012–2016

Styremedlem Norsk Vann BA

2008–2016

Styremedlem/nestleder i IVAR IKS

2007–2014

Medlem av Venstres landsstyre/sentralstyre

2007–2013

Nestleder i Kommunalstyret for oppvekst, Stavanger kommune

2003–2007

Kommunestyremedlem, Randaberg kommune

2003–2007

Medlem av Hovedutvalg for oppvekst og levekår, Randaberg

kommune

 

Til toppen