Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

Adresse: Kirkegata 18, Dep 0032 Oslo
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Tiltrådte: 13.03.2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.