Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Adresse: Kirkegata 18, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Født: 1987
Tiltrådte: 14.10.2021

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.

Tonje Brenna ble kunnskapsminister 14. oktober 2021. Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.