Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp)

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kdd.dep.no

Tiltrådte: 14.10.2021

Statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kjersti Bjørnstad kommer fra Kapp i Østre Toten, nå bosatt i Gjøvik kommune.

Har vært kommunepolitiker i Vestre Toten kommune i perioden 2007- 2015.

Fylkestingspolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune 2015-2019.

Gruppeleder og fylkesutvalgsmedlem i Innlandet fylkesting fra 2020-dd.

Gruppeleder og hovedutvalgsleder for kultur, teknisk og eiendom i Gjøvik kommune fra 2019-dd.

Av utdannelse har jeg agronomi/naturforvaltning og radiografi, samt studert ledelse, økonomi og organisasjon.

Fra 2007 til 2019 ansatt i Norges Handikapforbund.

Har vært fylkesleder i Oppland Senterparti fra 2019 til 2021.

Sitter i dag i Senterpartiets sentralstyre (fra 2019).