Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 00

Tiltrådte: 14.10.2021

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne, kontakten med Kongehuset, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, samt det administrative ansvaret for departementet.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Bjørn Arild Gram (Sp) ble kommunal- og distriktsminister 14. oktober 2021

Han var før det styreleder i KS i perioden fra februar 2020 og til oktober 2021.

Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

Bjørn Arild Gram var avdelingsleder for Telenor Mobil i perioden 2000 - 2004. Han har også vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2005 - 2007, politisk rådgiver i Stortinget og politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid. 

Han har vært styremedlem i Helse Nord-Trøndelag HF i perioden 2012 - 20 og er møtende varamedlem i styret i Finanstilsynet.

Gram var fylkesleder i Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 2004 - 2006 og fra 2010 - 2012.

Han var fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 1995 - 2019.