Statssekretær Bjørnar Laabak (FrP)

Bjørnar Laabak

Adresse: Akersgata 59, Oslo
E-post: Bjornar.Laabak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 02

Født: 1961

Bjørnar Laabak ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 20. desember 2016.

Politiske verv

2016- Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2015- Stortingskandidat nr. 3 for Østfold FrP
2015- Medlem av politirådet Fredrikstad
2015- Medlem av valgstyret Fredrikstad
2011- Varamedlem Kommunenes sentralforbund fylkesmøte - Østfold
2009-2013 Varamedlem Stortinget for Østfold FrP
2007- Gruppeleder Fredrikstad FrP
2007- Medlem av Formannskapet Fredrikstad
2007-2011 Leder utvalg for avskrivning sosiale lån
2007- Vararepresentant Regionråd for Nedre Glomma
2003- Medlem av Bystyret Fredrikstad

Andre verv

2010- Styremedlem Ytre Hvaler nasjonalpark
2007- 2011 Styremedlem Østfold Kommunerevisjon IKS
2007-2011 Styremedlem Fond for Arne Stangebyes samlinger
2007-2011 Styremedlem Felles sekretariat for kontrollutvalg (ØKUS)
2003- Styremedlem Unikom AS
2003-2007 Vararepresentant styret Fredrikstad Rutebiler AS
2003-2007 Vararepresentant styret i Borg Havn IKS
1998-2006 Styremedlem Air Cargo Forum Gardermoen
1998-2000 Leder for styret Fredrikstad lokallag av NFU

Yrkeserfaring

1999-2009 Økonomi- og IT-sjef SAS Cargo Norway AS
2003-2007 Norsk representant for SAS Cargo Group AS, Danmark
1998-1999 Terminalsjef SAS Cargo Gardermoen
1995-1998 Prosjektleder (SAS Cargo til Gardermoen)
1992-1995 Regnskapssjef SAS flyfraktavdeling Fornebu
1990-1992 Importsjef SAS flyfraktavdeling
1983-1990 Funksjonær SAS flyfraktavdeling
   

Utdanning

2003 Fag ved Handelshøyskolen BI,
1990-1991 SAS Leadership programs, Stockholm
1985-1989 Cargo load programs, København
1982 Offshore Qualification L-II, Stavanger
1980-1981 Flyvåpenet
1979 Frydenberg videregående skole