Generalistkommuneutvalget

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere dagens generalistkommunesystem.

Utvalget skal levere sin utredning i desember 2022.

I mandatet bes utvalget om å: 

  • gjøre en bred kartlegging og analyse av dagens generalistkommunesystem, og hvordan systemet har utviklet seg den senere tid.
  • vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem.
  • vurdere alternativer til generalistkommunesystemet, og diskutere fordeler og ulemper med alternativene sammenlignet med dagens system
  • se på forholdet til og grenseflater mot fylkeskommunen
  • innhente erfaringer fra andre sammenlignbare land, som er relevante for utvalgets arbeid og oppdrag.

Mandat: Mandat for generalistkommuneutvalget (pdf)

Nettside: https://nettsteder.regjeringen.no/generalistkommuneutvalget/

Om Generalistkommuneutvalget

Opprettet: 2020

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Formålet med utvalget er å få et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte, og utviklingen av dette den senere tid. Utvalget skal foreta en vurdering av forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for å ha et generalistkommunesystem. Videre skal utvalget også foreta en vurdering av eventuelle alternativer til generalistkommunesystemet.

Full mandattekst Generalistkommuneutvalget

Aktive medlemmer (pr. 2/1/2021)