Møt våre medarbeidere

Kulturdepartementet er en kunnskapsorganisasjon med høy kompetanse på mange ulike fagområder.

Arbeidsoppgavene er sammensatte, og behovet for tverrfaglig kompetanse, samhandling og bruk av ulike arbeidsformer er høyt og økende. Vi ønsker å være en moderne arbeidsplass, med motiverte og profesjonelle medarbeidere med høy integritet. Vi legger stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling, og vi opptrer inkluderende og imøtekommende overfor hverandre.

*

– Kulturdepartementet er en utrolig flott arbeidsplass med dyktige, kunnskapsrike og engasjerte ansatte. Alle hilser på hverandre og det er rett og slett god stemning over hele linja!
Christian - seniorrådgiver 

Christian Leirvik
Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– Jeg arbeider blant annet med rekruttering, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Noe av det fine med å jobbe i Kulturdepartementet, er at hver dag er ulik. Hvis jeg likevel skulle forsøke å beskrive en vanlig arbeidsdag, vil jeg si at det er preget av et høyt tempo der jeg varierer mellom å svare på e-post, utreder nye regler eller rutiner, deltar i intervjuer og planlegger kompetansetiltak for våre ansatte.

– Det som gleder meg mest ved å jobbe i Kulturdepartementet er hyggelige kollegaer som bryr seg om hverandre og om arbeidsoppgavene som skal løses.

Christian har jobbet i Kulturdepartementet siden 2015.

*

– Det er masse interessante arbeidsoppgaver her! 
Lena - underdirektør

Portrettbilde av ansatt
Foto: Ilja C. Hendel

– Jeg arbeider med informasjonssikkerhet, sikkerhet og beredskap i administrasjonsavdelingen. Jeg vil si at Kulturdepartementet har et godt arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer. Det er masse interessante arbeidsoppgaver her. Det som gleder meg mest med arbeidet er de innholdsrike dagene med faglig utvikling.

– En vanlig arbeidsdag består av gjennomgang av e-poster, behandle innkomne saker i saksbehandlingssystemet, forberedelser til møter og prosjektarbeid.

Lena har jobbet i Kulturdepartementet siden 1999.

*

– Jobben er meningsfull og givende!
U
nn Charlotte - seniorrådgiver

Portrett av ansatt
Foto: Ilja C. Hendel

– Jeg jobber innenfor fagområdet kultur og næring. En typisk arbeidshverdag består av å lese artikler, rapporter og utredninger, forberede saker for politisk ledelse, skrive notater, utforme talepunkter og følge opp diverse prosjekter internt og eksternt. Jeg jobber mye med analyse, politikkutforming og diverse skrivearbeid, og bistår også med den praktiske gjennomføringen av prosjekter, møter og arrangementer. Det å jobbe i krysningspunktet mellom politikk, forvaltning og ulike fagområder kan være krevende, særlig når man jobber med utviklingsoppgaver. Samtidig er det nettopp det som gjør jobben meningsfull og givende. Kulturdepartementet har dyktige kollegaer, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Unn Charlotte har jobbet i Kulturdepartementet siden 2014.

*

– Det er så mange hyggelige mennesker i KUD! Og miljøet er såpass lite at vi kjenner hverandre godt på tvers av avdelinger.
Heidi - rådgiver

Heidi Giske Nordtug
Foto: Ilja C. Hendel

– Jeg jobber med statsbudsjettet og prosessene rundt dette. Dagene er ganske varierte. Det er mye koordinering mellom fagavdelingene og politisk ledelse. I tillegg bruker vi tid på å lage gode systemer og maler for at prosessene rundt statsbudsjettet skal gå så knirkefritt som mulig. Kulturdepartementet er en utrolig fin arbeidsplass! Du får muligheten til å jobbe med spennende, samfunnsaktuelle fagfelt sammen med engasjerte og dyktige kollegaer.

Heidi har jobbet i Kulturdepartementet siden 2015.