Avdelingsdirektør Inger Sigrid Grette

E-post: Inger-Sigrid.Grette@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 92 70

Seksjon for eigedoms- og busetnadpolitikk (SEB)

Til toppen