Avdelingsdirektør Viil Søyland

E-post: Viil.Soyland@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 92 38

Seksjon jordbrukspolitikk (JP)

Til toppen