Bilder av landbruks- og matminister Sandra Borch

Foto krediteres Torbjørn Tandberg.